ИНТЕРАКТИВНА ПРОГРАМА

Лекция 1 – Тема:
„Невроендокринни функции на хипоталамуса“

ИНТЕРАКТИВНА ПРОГРАМА

Лекция 1 – Тема:
„Невроендокринни функции на хипоталамуса“

Лектор: проф. М. Орбецова

Продължителност: 20 минути

Начало: 09:10 ч.

Край: 09:30 ч.

  • Проф. Мария Орбецова е началник на Клиника по ендокринология в УМБАЛ „Св. Георги” и ръководител на Катедра по Ендокринология в МУ-Пловдив.
  • Тя има множество специализации, включително в Клиника по Ендокринология и Диабет в Университет Ню Касъл, Англия.
  • Проф. Орбецова е автор на редица учебници и монографии, както и множество публикации в медицински списания.
  • Тя е член на управителните съвети на множество български и международни медицински дружества.
  • Проф. Орбецова е представител на България в Комитета за Здраве, Медицина и Научни изследвания на Международната Антидопингова Асоциация.

проф. М. Орбецова

Лектор: проф. М. Орбецова

Тема: „Невроендокринни функции на хипоталамуса“

Продължителност: 20 минути

Начало: 09:10 ч.

Край: 09:30 ч.

  • Проф. Мария Орбецова е началник на Клиника по ендокринология в УМБАЛ „Св. Георги” и ръководител на Катедра по Ендокринология в МУ-Пловдив.
  • Тя има множество специализации, включително в Клиника по Ендокринология и Диабет в Университет Ню Касъл, Англия.
  • Проф. Орбецова е автор на редица учебници и монографии, както и множество публикации в медицински списания.
  • Тя е член на управителните съвети на множество български и международни медицински дружества.
  • Проф. Орбецова е представител на България в Комитета за Здраве, Медицина и Научни изследвания на Международната Антидопингова Асоциация.

Разгледайте виртуалните щандове